Miljö & Kvalitet

Vi efter strävar alltid att hålla högsta möjliga kvalitet på våra arbeten. På det sättet vet vi att våra tjänster kommer att hålla längre och därigenom spara på miljön.

Vid våtlackering använder vi en destillationsanläggning som tar tillvara på allt färgspill och ger rent lösningsmedel tillbaka. Vi kan alltså återvinna lösningsmedlet gång på gång.

Vår policy är att kontinuerligt och långsiktigt integrera miljötänkandet i all vår produktion. Vi arbetar för att ständigt utveckla och förbättra processerna så att de skall vara så skonsamma mot miljön som möjligt.

byggvarubedömningen rekom

Vi är stolta över att bli rekommenderade av Byggvarubedömningen m.m, en ledande plattform för bedömning och jämförelse av byggprodukter. Här är några skäl till varför vi får deras rekommendation:

Kvalitet: Vi håller hög kvalitetsstandard för våra produkter och tjänster. Byggvarubedömningen bekräftar att vi lever upp till deras krav och branschstandarder.

Miljövänlighet: Vi är engagerade i hållbarhet och miljömedvetenhet. Genom att uppfylla Byggvarubedömningens kriterier för miljöprestanda och hållbarhet visar vi vårt åtagande för en bättre miljö.

Tillförlitlighet: Vi har ett gott rykte för att vara pålitliga och leverera enligt våra åtaganden. Byggvarubedömningen har verifierat vår förmåga att leverera produkter och tjänster i tid och enligt överenskomna specifikationer.

Kundnöjdhet: Vi strävar alltid efter att överträffa våra kunders förväntningar. Genom att bli rekommenderade av Byggvarubedömningen bekräftas vår förmåga att tillhandahålla en positiv och tillfredsställande kundupplevelse.

Innovativt tänkande: Vi är ständigt på jakt efter nya tekniker och lösningar för att förbättra våra produkter och processer. Genom att bli rekommenderade av Byggvarubedömningen erkänns vår strävan efter innovation och framåtsträvande.

Dessa faktorer bidrar till att vi blir rekommenderade av Byggvarubedömningen och ger dig förtroende för att välja oss som din pålitliga partner inom byggindustrin.